angol  

Együttműködünk

 

 SZOCIÁLIS HÁLÓ BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI

Székesfehérváron évek óta probléma, hogy az önkormányzat, illetve az intézmények nem érdekeltek közvetlenül tevékenységük minőségi fejlesztésében. A tevékenységek civil kontrolljára több ízben történt kísérlet, de a szociális területen működő civil szervezetek szakmai és érdekképviseleti, érdekérvényesítő hálózatának hiánya miatt ez meghiúsult.

Ezért kezdeményeztük a Szociális Háló létrehozását.

Kezdetek: 2009. október elején elküldtük a Székesfehérvári Szociális Kerekasztal létrehozására a meghívókat a Székesfehérváron működő szociális civil szervezeteknek. 7 szervezet jelezte, hogy részt szeretne venni a közös munkában. 4 nap alatt sikerült az alapjait letenni egy hosszú távú együttműködésnek. Ennek eredményeképp jött létre a székesfehérvári Szociális Háló, melyet a résztvevő szervezetek a szándéknyilatkozat aláírásával hitelesítettek.

A tréningnapokon megfogalmazódott a Hálózat missziója, alapértékei (megbízhatóság, emberközpontú gondolkodás, hozzáértés, önkéntesség), hosszú-, közép-, és rövidtávú célok.

A Háló tagjainak fontos a minőség és az átláthatóság, ezért olyan elszámoltathatósági rendszert alakítunk ki, mely az adományozók (állami/önkormányzati, egyéni, üzleti) és a közvélemény számára egyértelműen bizonyítja, hogy a hálózatban együttműködő szervezetek méltók a bizalomra. Tevékenységüket az elfogadott kritérium mentén végzik.

Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a Szociális Bizottsággal és a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal.

A Bizottsági ülésekre folyamatosan kap a Háló meghívást így az érdekérvényesítésre és képviseletre is lehetőség nyílik.

Eredmények:

 • Önkéntes menedzsment képzés 2009 novemberében, szociális szolgáltatást végző önkéntesek számára.
 • Élelmiszersegély osztása 14 000 főnek Székesfehérváron 3 alkalommal, több forprofit partner is részt vett a kiosztásban.
 • Adománygyűjtés rászoruló családoknak karácsonyra 3 héten keresztül önkéntesekkel gyűjtöttük az adományokat, melyeket a közös karácsonyi ünnepségen osztottunk ki.
 • Szociális Háló bemutatása - konferencia a Városházán. A Háló első közös konferenciája volt, melyre meghívtuk az Székesfehérváron működő szociális szervezeteket, intézményeket, Bizottságokat.
 • Közös karácsonyi ünnepség a gyermekeknek: 400 rászoruló gyermek vett részt a programon.
 • Közfoglalkoztatási Terv véleményezése – melynek keretében 30 fő közcélú (RÁT) munkanélküli igényelhettek civil szerveztek.
 • Közös kiadvány – hiánypótló tájékoztató a szociálisan hátrányos helyzetűek megfelelő információhoz juthassanak.
 • Feladatellátás szerződések felülvizsgálata – a Civil koncepció tartalmazza, hogyan és miként működhet együtt, szervezheti ki a feladatokat az Önkormányzat a civil szervezeteknek. A következő időszakban a Háló kiemelt célja lesz a Civil koncepció felülvizsgálata.
 • Szociális koncepció véleményezése – az év elején került sor a Szociális koncepció felülvizsgálatára, mely rávilágított arra, hogy a szociális intézmények nem képesek a civil szerveztek szolgáltatási nélkül ellátni a klienseiket. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a közintézmények és hasonló célú civil szerveztek közösen tárják fel a szükségleteket és erre alapozva alakítsák ki szolgáltatásaikat.
 • Háztartási gépcsere program koordinálása – 7 szociális szervezet 4 célcsoportra nyújtotta be a pályázatát a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatára. Az akció azért volt kiemelkedő, mert 2 civil szervezetnek az Alapszolgáltatási Központ munkatársai segítettek a kliensfeltárásban.
 • 100 legszegényebb rendezvénysorozat szervezése – szintén az Alapszolgáltatási központtal közösen szerveztük és bonyolítottuk le a programot 2 héten keresztül az Alba Plazában. Többfajta rendezvény valósult meg, így több célcsoportot is elértünk.
 • Adománygyűjtés árvízkárosultaknak – 10 napon keresztül a szükséges tisztítószereket, tartós élelmiszereket, bútorokat stb. a Szociális Háló tagjai, az Alapszolgáltatási Központ és több új partner bevonásával gyűjtöttük.

A Szociális Háló alapítói:

Széna Egyesület a Családokért (főpályázó)

SZETA Alapítvány (partner)

Smart Grant Alapítvány

Empátia Mentálhigiénés Egyesület

Alba Caritas Hungarica Alapítvány

Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Székesfehérvári területi szervezete

Otthon Segítünk Alapítvány

A programban közvetlenül bevonásra került civil szervezetek

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete (csatlakozott)

Esélyegyenlőség Alapítvány

LÁRKE

Vigyázókéz Gyermekvédelmi Egyesület

Lurkó Egyesület

Egymásért Élni Alapítvány

Alternatíva Egyesület

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete

Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Szövetsége

Csemete Alapítvány


A program során valamennyi székesfehérvári szociális területen működő szervezetet tájékoztatunk a kezdeményezésről. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk arra, hogy bekapcsolódhassanak Szociális Háló munkájába.


A programba bevont szociális intézmények:

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda

Esélyek Háza

Egyesített Szociális Intézmény 

Kríziskezelő Központ 

Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság

Nevelési Tanácsadó Intézet 

Székesfehérvár MJV Humán Szolgáltató Intézete 

 


Tevékenység:

A pályázatban foglaltak szerint valósítottuk meg a programot.

2009. október.19-20 és november 09-10. Szociális Háló létrehozása – hálózatfejlesztés (11 fő)

2009. november 27. Szakmai előadás – SZETA Alapítvány  (40 fő)

2009. december 15. Szociális Háló – konferencia, Városháza (55 fő)

2010. január 27. Szakmai előadás – SZETA Alapítvány (22 fő)

2010. február 22. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés (7 fő)

2010. február 24. szakmai fórum – Városháza

2010. március 02. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés (10 fő)

2010. március 30. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés (10 fő)

2010. április 14. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés (8 fő)

2010. április 28. Szakmai előadás – SZETA Alapítvány (23 fő)

2010. május 26. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés – értékelés (8 fő);

                           Szakmai előadás

2010. június 18. Szociális Háló – kerekasztal megbeszélés (11 fő)
 

Szociális háló tevékenységének ismertetése konferenciákon:

 • „Van kiút! 2010” regionális műhelykonferencián
 • Közös Erőforrások konferencián
 • „100 legszegényebb” konferencián