Kezdetek

 

A SZÉNA Egyesület, létrehozásának gondolata néhány lakótelepen élő anyukában  fogalmazódott meg 1995 tavaszán. Mindegyikük arra gondolt, hogy szebbet, jobbat adjon gyermekeinek, mint amit  az akkori  időszak eléjük  tárt. Gyermekneveléssel töltött családi életük sok csodálatos pillanatot, érdekes felismerést és néha nehéz helyzetet teremtett számunkra. Erre alapozva úgy gondolták, létre hívnak egy egyesületet, mely a szülők, s családok javát kívánja szolgálni, információkkal, programok szervezésével.

 

Céljaink

  • A jövő generációjáért érzett felelősség erősítése környezetünkben és a társadalomban
  • A kiegyensúlyozott, egészséges család értékeinek felmutatása a társadalom felé
  • A családok egymást ismerő, segítő közösséggé szervezése

Fő tevékenységeink

  • Segítő, fejlesztő és rekreációs programok szervezése
  • Felvilágosító munka végzése a családok jogszabályok által biztosított lehetőségeiről
  • Családi- és gyermektáborok szervezése
  • Kulturális, szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében

Egyesületünk missziója

Egyesületünk, Székesfehérváron és vonzáskörzetében élő családok tagjainak közösségeit, eltérő szociokulturális igényeik szerint, fejleszti, koordinálja, aktív tevékenységeikhez programok szervezésével, szolgáltatásokkal, információ közvetítéssel, érdekeik megjelenítésével hátteret és keret biztosít azért, hogy a család minden tagja teljes értékű életet élhessen.

Alapértékeink

Családközpontúság

Tetteinkben, gondolkodásunkban mindig a családi értékeket tartjuk szem előtt, és ezt hitelesen képviseljük.

Emberközpontúság

Viszonyainkban mindig a velünk kapcsolatba kerülő embert látjuk és láttatjuk. Az egyesületbe betérő ember, odafigyelést, meghallgatást, segítséget kap.

Nyitottság

Nyitottak vagyunk az emberek problémáira, nyitottak szolgáltatásaink, tanácsadásaink, nyitottak vagyunk egymással szemben, mint csapat, munkatárs, barát. A nyitottság számunkra azt jelenti, hogy közösségi, társadalmi, szakmai szinten befogadók, partnerek vagyunk, szakmai alapelveink és alapértékeink határain belül.

Hitelesség és átláthatóság

Tetteink, szavaink és partnereink megválasztásában mindig a misszió és az alapértékek vezérelnek. Eredményeink tényeken alapulnak, számon kérhetőek, ellenőrizhetőek, követhetőek.

Felelősségvállalás

Tetteinkért, szavainkért egyéni és szervezeti szinten egyaránt felelősséget vállalunk.