Szimlerné Medveczky Andrea /Családjainkért Alapítvány/

"A SZÉNA Egyesület lelkiismeretes munkatársaival 2014-ben dolgoztunk együtt. Együttműködésünk során a „SZÉNÁs” kollégák a székesfehérvári családokat segítették, hogy eredményesen pályázhassanak a díjhátralék rendezési lehetőséget biztosító E.ON Háló programba. Az Egyesület munkatársai a program során végig szoros kapcsolatot tartottak a részvevőkkel, támogatva annak sikeres végig vitelét a családok számára.”


Németh Ádám /szakértő, önkéntes/
"Nagy örömmel működök együtt a SZÉNA Egyesülettel, mert az egyéni érvényesülés világában a méltatlanul mellőzött közösség iránti szükségletünkre figyel, és tevékenységeivel erre rezonál. A SZÉNA Egyesület munkatársai tagcsaládjaik seregével, szolgáltatásaikkal és programjaikkal kreatívan és szelíden mutatnak rá, hogy a családnak és egy családokból álló közösségnek megtartó és inspiráló ereje van!!" 


Farnas István Géza /Alba Caritas Hungarica Alapítvány fenntartásában levő Rév Szenvedélybeteg-segítő Alapítvány, intézményvezető/
„A SZÉNA Egyesület már hosszú ideje megbízható partnerünk, ezáltal többször bepillantást nyerhettem a szervezet munkatársainak munkájába. Tapasztalataim szerint a mindenkori munkatársak a szervezethez forduló segítséget kérő emberek aktív segítője, akár a hivatalos (jogszabályi), akár az emberközeli oldalát nézve is. Számtalan olyan feladatot, programot látnak el, amely a helyi igényekre reagál, amely nélkülözhetetlenek egy család életében, figyelve arra, hogy minden korosztály megtalálhassa a szükségleteinek megfelelő programot. Rendezvényeik szervezettek, gördülékenyek, a résztvevők visszajelzései alapján sikeresek.
Az Egyesület közösségi szerepvállalása illetve több, mint két évtizedes múltja elismerésre ad okot, mellyel sok embernek és szervezetnek nyújt pozitív példát.”


Palkovics Lajos /Fehérvári Polgárok Egyesülete, elnök/

„A SZÉNA sokoldalúan segíti a családokat. 
Támaszt nyújt a leszakadó réteghez tartozóknak, hogy felszínen maradjanak és gyermekeiket szerény, de mégis testi-, lelki egészségben nevelhessék. Krízis helyzetben a család mellé áll.
A SZÉNA informál, adományokat gyűjt és oszt, programokat szervez. A család minden tagjának, korosztályának segítség.
A szülőknek, anyáknak, apáknak tréningeket, előadásokat szervez. Gondoskodik a kisgyermekek felügyeletéről. Elősegíti az anyák munkába állását, családi napközit üzemeltet.
Gyermekeknek a kisgyermek kortól a kiskamasz-, kamasz korúakon át a fiatal felnőttekig van lehetőségük programokon részt venni.
Táborokat szervez, odafigyelve az iskolai szünetekre, mikor a dolgozó szülőknek nehéz megoldani a gyermekek felügyeletét.”