A FókuszCsoport olyan készségek fejlesztésével szeretné támogatni és erősíteni az iskolai munkát, melyek (hosszútávú hatásai mellett) növelik a fiatalok iskolai eredményességét is. Az „EMBERRÉ válni” elnevezésű projektjében – együttműködésben a Székesfehérvári Tankerületi Központtal – az alábbi fejlesztő foglalkozások kérhetők 10-19 éves fiatalok számára.
Egy foglalkozás 10 tanítási órán – 2 x 5 vagy 5 x 2 órás felosztásban – zajlik.

Témák:
Pályaorientáció önismerettel
A foglalkozás célja támogatni a fiatalokat a pályaválasztással kapcsolatos döntés felelős meghozatalában. Ehhez a szakmák ismeretén túl kiemelt jelentőséggel bír a fiatal önmagáról alkotott képe, erősségeinek, fejlesztendő területeinek és jövőképének felderítése és minél pontosabb ismerete.

Konfliktusmegértés
Konfliktusok voltak, vannak, és lesznek. A szó meglehetősen „rossz marketingje” ellenére is mi erőforrásként tekinthetünk rájuk. A foglalkozás során a konfliktushelyzetek megértésére, a tudatos reakció kialakítására, és begyakorlására, valamint a benne rejlő lehetőségek kiaknázására fókuszálunk.
Önismeret közösségépítéssel
A foglalkozás lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy tapasztalati tanulás útján ismerjék meg önmagukat. A saját tapasztalataik és az osztály konstruktív visszajelzései által közelebb kerülnek a meglévő képességeik, készségeik, tulajdonságaik felismeréséhez, önmaguk teljesebb megismeréséhez.
Romológia - tabuk nélkül
Célunk egy olyan átfogó ismeretátadás cigány/roma témában, mely kézzelfogható és a mindennapokban használható segítséget nyújt a résztvevőknek. Interaktív keretek között kapnak információkat a romák hagyományairól, szokásairól, társadalomszerkezetéről, hazai helyzetéről és etnikai sajátosságairól.
Szexuális nevelés
A foglalkozás célja a fiatalok szexuális fejlődésének elősegítése és védelme. Célunk, hogy a fiatalok elsajátítsák azokat az ismereteket, készségeket és értékeket, amelyek révén megértik és élvezik saját nemiségüket, biztonságos és kielégítő kapcsolatokat létesítenek, valamint felelősséget vállalnak a saját és mások szexuális egészségéért és jóllétéért.
Bullying - iskolai bántalmazás, zaklatás, online zaklatás
Célunk informálni a diákokat a bántalmazás jelenségéről, a kialakulásához vezető mechanizmusokról és a következményeiről. Figyelmet kap az iskolai bántalmazás rejtettebb formáinak bemutatása, az áldozat érzéseinek hangsúlyozása, és a passzív résztvevők szerepének tisztázása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A program megvalósításában a FókuszCsoporttal dolgozunk együtt.

A FókuszCsoport székesfehérvári szakemberek csoportja, akik azzal a céllal alkotnak szakmai közösséget a SZÉNA Egyesület égisze alatt, hogy támogassák
a helyi fiatalokat, családjaikat és a gyerekekkel foglalkozó szakembereket fejlődési útjukon. Tevékenységünk során olyan kérdéseket és megoldási utakat
hozunk be a FÓKUSZBA, melyek – tapasztalataink szerint – leginkább szolgálják az egyéni, a párkapcsolati és a családi élet boldogulását.

A FókuszCsoport szakértői:

Bakos István - pedagógus, ifjúságsegítő, romológus, tréner

Baráth Szabolcs - pedagógus, közoktatásfejlesztő tréner

Báles Rita – pedagógia alapszakos bölcsész, CSÉN módszertani szakértő

Bálesné Elekes Rita - művelődésszervező, iskolai szociális munkás, CSÉN módszertani szakértő

Ignácz Margit - romológus, tréner

Keresztesi-Dávid Renáta – általános szociális munkás, gyásztanácsadó, képzésben lévő családterapeuta, tréner

Németh Ádám - pedagógus, tréner

Séllei Györgyi - mediátor, szexológus, tréner

Szili Teodóra - közgazdász, CSÉN módszertani szakértő