Az Alcoa Foundation támogatásának köszönhetően egy innovatív, nemzetközi sikereket elért programmal fordulunk a székesfehérvári fiatalok felé. 

A SZÉNA Egyesület Komplex megoldásfókuszú programja a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola öt osztályában valósul meg a 2021/2022. tanévben. A program célja, hogy a diák-diák kommunikáció, kapcsolat fejlődésével növekedjen az osztálytermi oktatás és nevelés hatékonysága.

A Komplex megoldásfókuszú program két szakértő bevonásával három szakmai programelem keretében valósul meg: a tanév eleji közösségépítő foglalkozásokat óralátogatások követik, melyet egy tanév végi élménynap zár. Mindhárom programelem sajátja az a megoldásfókuszú módszertan, melynek hátteret Steve de Shazer, Insoo Kim Berg és kollégáik fejlesztették ki a Milwaukee-ban működő Brief Családterápiás Központban. A megoldásfókuszú megközelítés lényege, hogy elsősorban az erősségeket keresi meg a különböző helyzetekben. Ezekre épít, pozitív környezetet teremt, és ezáltal több lehetőség nyílik a megbeszélésre és beavatkozásra.

A Komplex megoldásfókuszú program végére a diákok jobban viselkednek, együttműködőbbé válnak és segítik egymást. Osztályközösségi szinten pedig képessé válnak kitűzni és megfogalmazni viselkedésükre irányuló, közösségi célokat.

A program egy-egy eleme már önállóan bevált gyakorlata több iskolának az országban. Egyesületünk méréseket végez, melyek a komplex program hatásait fogják vizsgálni.